Пластелин

Видове пластелин. Домашен пластелин. Солено тесто.

Пластелинът е много подходящ за игра на деца над 3 годишна възраст. Могат да си правят най- различни фигурки, да развиват сръчността и въображението си.

На пазара има голямо разнообразие.

Стандартния пластелин, познат ни от детството е малко по- твърд и е добре родителят да го обработи предварително, за да е по- лесно на детето.

Фигурките, които изготвят децата могат да ни радват известно време.

Недостатък на този вид пластелин, е неговата малотрайност. Ако пластелинът остане известно време той изсъхва и когато фигурката ни е омръзнала, става само за коша.