плетене от найлон, найлонови торби

Найлоновите торби могат да бъдат използвани още, като се рециклират, вместо да замърсят природата.

Найлоновата торбичка се нарязва, така че да се получи влакно, което се навива на кълбета. С това влакно се плете на една или две куки.

Цветовете на торбичката се използват като ефект или се съчетават различни цветове.