Съкращения за 2 куки на Английски

Когато плетем по модел е необходимо да можем да разчитаме текста в обяснението. В тях много често се използват съкращения и означения, чиито смисъл трябва да знаем. Когато те са и на различни езици, нещата се усложняват още повече. Тук можете да видите някои абревиатури преведи от английски на руски […]

Read More