Роза от хартия

Понякога просто искаме да изненадаме близък… с хубав жест… Или искаме да украсим, но не с пластмасово или живо цвете… Идея! Роза от хартия! Занимавка за ръцете и ума, изнедада и красота.