описаниe за плетене на чорапи 2

Начални бримки: нанижете равномерно указания брой бримки на четири от петте двувърхи игли. Смяната на кръга става между игла 1 и 4 (на снимката, където е началният конец).
Сега работете чорапа във височина. Обикновено се започва с ластична плетка – редуват се 1 лицева бримка и 1 опакова бримка или 2 лицеви бримки и 2 опакови бримки. След ластика обикновено се преминава към друга плетка, която е указана за съответния модел – броят кръгове зависи от желаната дължина на чорапа.

Петата се плете с отворени редове гладка плетка върху бримките от игли 1 и 4. Понеже тази пета е по-къса от колкото петата с ухо, плетете около 1-2см преди края на (крака) само върху игли 1 и 4 гладка плетка, когато има релефна плетка, а върху игли 2 и 3 продължете с плетката от (крака). Сега допълнителните бримки на игли 1 и 4 се свиват на 1-та обиколка. Както и петата с ухо и странични панели, разпределете бримките на петата на 3 игли (вижте таблицата „пета – разпределение на бримки”). След това плетете къси редове с двойни бримки от вън на вътре върху бримките на външните панели, както и върху съответните външни бримки на централния панел, започвайки с външните бримки от игли 1 и 4.
Бележка: тази пета няма клин
Ред 1: Всички бримки се плетат лицево, включително и последната бримка на игла 1
Ред2: плетете двойни бримки. Прехвърлете преждата пред плетивото, пъхнете иглата в 1-та бримка от дясната страна, след това прехвърлена бримка и наметка заедно, изтеглете добре преждата откъм задната част на плетивото, плъзвате бримката върху иглата, след това я удвоявате. Ако преждата не е достатъчно добре стегната ще се появят дупки.. Отново прехвърлете преждта отпред и плетете опако всички бримки, включително последната бримка на игла 4; обърнете
Ред 3:плетете двойна бримка, след това плетете лицево всички бримки до двойната бримка в края на реда(оставете двойната бримка не изплетена); обърнете.
Ред 4 плетете двойна бримка, след това плетете лицево до двойната бримка; обръщате
Повторете редове 3-4  докато последната двойна бримка бъде изплетена с външните бримки от централната третина на петните бримки.
Сега изплетете 2 обиколки гладка плетка върху всички бримки от петата, и плетката използвана за „крака” върху бримките от игли 2 и3. В същото време, на първата обиколка, вземете двете части на двойните бримки заедно и ги изплетете като една лицева бримка.
След 2-та обиколка плетете отново къси редове с двойни бримки, но този път в обратна посока, отвътре на вън.
Ред 1 Плетете лицево бримките от централната третина; обърнете.
Ред 2: плетете двойна бримка. Сега плетете опако всички бримки, включително и последната бримка от централната третина; обърнете
Ред 3: плетете двойна бримка. Сега  плетете лицеви бримки до двойната бримка, изплетете я лицево както е показано, и плетете лицево следващата бримка, след това обърнете.
Ред 4: плетете двойна бримка. Сега плетете опако до двойната бримка, изплетете я опако както е дадено, плетете опако следващата бримка; обърнете.

Повторете редове 3-4 докато върху всички външни бримки се изплетат двойни бримки. След последния опаков ред( на следващият ред или начало на обиколка изплетете още една двойна бримка), продължете с обиколките, изплетете лицево всички двойни бримки както е дадено, след това изплетете стъпалото и пръстите както е показано.

За пръстите работете до 3-та бримка от края на игли 1 и 3 и изплетете лицево 2 бр. заедно, 1 ЛБ; на игли 2 и 4 направете 1 ЛБ, после направете лицева свивка от следващите 2 бр. Повтаряйте тези свивки равномерно в съответствие с желания размер на стъпалото до оставане на 8 бримки. Прекарайте двойна прежда през оставащите бримки, затегнете здраво и фиксирайте добре конеца, преди да отрежете.