Игра на сенките

Играли ли сте като деца със сенките на ръцете си вечер на изкуствено осветление?

Покажете тази забава, въображение, а защо не да повдигнете и научни въпроси за това, как се случва магията…