3D или 2D?

Графичният дизайнер Толга Гиргин екпериментира с обемна калиграфия.

За непознатите калиграфията е е изкуството на красивото писане. Съвременната дефиниция на калиграфската практика е „изкуството на оформяне на знаците по експресивен, хармоничен и майсторски начин“. Ето и някои от експериментите на дизайнера.

На същия принцип са и следните видеа – магия ли е? Не! Просто рисунка.

https://www.instagram.com/p/-CHnRAsd5y/

https://www.instagram.com/p/BAf3tgihtft/