Реглан ръкав може да бъде изплетен като отделно парче и след това да се пришие за пуловера.

Тук обаче ще обясним как се плете реглан без шев със започване отгоре.

1. Най- напред се прави изчисление и разпределение на бримките:

Трябва да имаме „шаблон“ на преждата и куките(изплетено правоъгълно парче, с което можем да разберем колко бримки и колко реда, колко сантиметра са)

Да предположим, че в 1см са 2.5 бримки, а обиколката на врата е 18см.

2.5х18=45 броя на бримките, с които ще започнем.

След това разпределяме бримките за предница, гръб и ръкави- на 3 части, като двете части са за гръб и предница, а третата част за ръкавите.

45:3=15 бр. за част. Ако има остатък от бримки(при този пример няма) ги добавяме към предницата.

От частта за ръкавите заделяме 4 бримки за самия реглан: 15-4 = 11бр. Те трябва да се разделят по равно за двата ръкава. По 5 бр. на ръкав. Остатъкът от 1 бр. отива в предницата, която става 15+1=16 бр.

Важна забележка: Ако плетете жакет- броя на бримките в предницата трябва да е четен.

Разпределение в случая: предница: 16бр, 1 бр за реглан, 5бр. за ръкав, 1 бр за реглан, 15бр за гръб, 1 бр за реглан, 5бр. за ръкав, 1 бр за реглан=16+1+5+1+15+1++5+1=45бр.

2. Изплитане на самия реглан:

Ако плетем лицева плетка, може бримката предвидена за реглана да бъде опакова.

От лицевета страна: Плетем бримките до предвидената 1бр за регалан- намятаме, изплитаме я, намятаме, продължаваме така до следващата бримка, предвидена за реглан.

sostav_r proces_3

От опаковата страна: Изплитаме всички бримки и наметки като опакови, освен бримките предвидени за реглан, които изплитаме като лицеви.

Така продължаваме до постигане на необходимата дължина на плетката.

Източник

Ако желаете реглана да е лицева плетка, ще се получи нещо такова:

plet18

Ако не желаете ръкавът да е перпендикулярен на предницата и гърба е необходимо да правите наддавките не на всеки втори ред, а през повече редове. За целта също са необходими малко изчислени:

Шаблон: Вече знаете, че за проба е нужно да измерите колко реда отговарят на 1см(нека да са „х“ бримки на „у“ реда).

В колко реда общо ще наддавате? Измерете разстоянието от врата надолу до където ще бъде извивката в см(нека да са „m“). Това означава, че ще трябва да наддавате за m.у реда.

Колко бримки ще наддавате общо? За целта измервате от края на врата до извивката в см(нека да са „n“). Това означава, че ще трябва да наддавате х.n бримки. Те обаче ще бъдат наддадени по 8 наведнъж(по 2 за всеки реглан).

Броят на редовете, в които ще се наддава по 8 бр. ще е  x.n/8. Опитайте се да получите точно число.

През колко реда ще наддавате по 8 бр? Отговорът е: m.у.8/x.n.  Нека се получи точно число…

reglan

След като усвоите техниката, може да пробвате и нещо по- сложно за реглан. Да се получи някакъв модел  между бримките, които се наддават. За целта за самия реглан заделяте не една бримка, както беше в описания пример, а толкова, колкото са необходими за самия модел. Ето и идеи за такива:

4447_17 4448_18 4445_15 4446_16

 

Please follow and like us:
Pin Share