Съкращения за 2 куки на Английски

Когато плетем по модел е необходимо да можем да разчитаме текста в обяснението.

В тях много често се използват съкращения и означения, чиито смисъл трябва да знаем.

Когато те са и на различни езици, нещата се усложняват още повече.

Тук можете да видите някои абревиатури преведи от английски на руски език, за тези, които го владеят.

По- нагоре в същия сайт са  и термините, преведени на руски.

 

А ето някои съкращения за две куки на Английски или видеа как се прави това:

approx = approximately = приблизително

Това е съкращение за “приблизително”.  Терминът “приблизително” означава “неточен, но доста близо до” така “approx 2 inches би означавало “около 2 инча “.

beg = begin(s)(ning) = начало, започване

“beg” е съкращение за “начало” или “започване”. Обикновено се използва за това: “knit until piece measures x inches from beg” , която означава ” плетете докъто плетката достигне х инча от началото”.

Bet, btwn  = between = между

btwn или bet  е съкращение на думата “между”, т.е. в средата на (както – между два бода – bet/ btwn  two stitches)

BO/CO  = bind/cast off = завършване

За да свалите вече готовата плетка от куките трябва да завършите за да не се разплете. Английският термин е cast off – може да го срещнете и така.

Видео Урок

Урок в картинки

CA = color A = цвят А

CB = color B = цвят B

CO = Cast on 

Видео Урок

CC = contrasting color = контрастиращ цвят

Cn = cable needle = кука с два връха

Използва се като помощна кука при правене на 8рки и т.н.

картинка

cont = continu(e)(s)(ing) = продължете

“cont” означава продължете, в схемите ще го срещнете като например: cont for x more inches” което означава продължете това което правите (последния бод) още няколко инча и спрете, или „cont 10 more st” – продължете още 10 бода и после спрете.

*1 инч = 2,54 сантиметра

dec = decreas(e)(s)(ing) = стесняване

Стесняването е процес при който премахваме 1 или повече бримки. Има няколко вида за стесняване. Най-популярни начина са:

k2tog = knit 2 together = Оплитате две лицеви бримки заедно = видео урок 

p2tog = purl 2 together =оплитате две опакови бримки заедно = видео урок

ssk = slip, slip, knit 2 stitches together  = видео урок

ssp = slip, slip, purl 2 stitches together  = видео урок

sssk = slip, slip, slip, knit 3 stitches together = видео урок

sssp = slip, slip, slip, purl 3 stitches together = видео урок

dpn = double pointed needle(s) = кука с два върха

Използват се за плетене в кръг, до колко знам едно време бабите са ги наричали чорапени куки

Картинка 

Fl = front loop(s) = предна примка, гайка (тази по-близо до вас)

Foll/follow/follows/ = following = следващ

Inc = increase/increases/ increasing =добавяне

k или K = knit (stich) = лицева бримка

С дясната кука бодем отляво надясно зад предната част на бримката от лявата игла. намятаме конеца, идващ откъм показалеца, и го прекарваме през бримката на лявата игла. Получава се нова, лицева бримка. Обработената бримка изпускаме от лявата игла.

Видео Урок

K tbl = knit through back loop

Вкарайте дясната игла в следващата бримка на лявата игла през задната примка ( тази която е по-далеч от вас); наметнете преждата през иглата както обикновено правите и завършете лицевата бримка.

kwise = knitwise 

LH = left hand = лява ръка

lp(s) = loop(s) =примка, гайка

M1 = make one stitch = направете една бримка

M1 к/p-st = make one knit/purl stitch = направете една лицева/опакова бримка

MC = main color = основен цвят

p или P = purl (stich) = опакова бримка

Видео Урок

pat(s) или patt = pattern(s) = модел/ схема 

pm = place marker = поставете маркировка

Най-вече се използва за плетенето в кръг, някои хора поставят или завръзват конци къто трябва да поставят маркера, аз лично използвам най обикновенни фиби за коса.

pop = popcorn (stich) = пуканка

Видео Урок

               prev = previous = преден/предна            

psso = pass slipped stitch over

Видео Урок

P tbl = purl through back loop

Вкарайте дясната игла в следващата бримка на лявата игла през задната примка ( тази която е по-далеч от вас); наметнете преждата през иглата както обикновено правите и завършете опаковата бримка.

pwise = purlwise 

rem = remain/remaining = оставащ/и

rep = repeat(s) = повторете 

rev St st = reverse stockinette stitch

Видео Урок

RH = right hand = дясна ръка

rnd(s) = round(s) = ред(ове)

RS = right side = лицева страна

Sk = skip = пропуснете

Skp = slip, knit, pass stitch over – one stitch decreased

sk2p = slip 1, knit 2 together, pass slip stitch over the knit 2 together; 2 stitches have been decreased 

Видео Урок

sl = slip

sl1k = slip 1 knitwise/Slip stitch knitwise 

Видео Урок 

sl1p = slip 1 purlwise

Видео Урок 

sl st = slip stitch(es)

Видео Урок 

st(s) = stitch(es) = бримка 

St st = stockinette stitch/stocking stitch

Tbl = through back loop

Tog = together = заедно

WS = wrong side = опакова страна

Wyib = with yarn in back =  преждата отзад

Wyif = with yarn in front = преждата отпред 

Yfwd = yarn forward

Yo = yarn over = преметнете преждата през иглата = наметка

Видео Урок

Yrn = yarn around needle

Видео Урок 

Yon = yarn over needle

Видео Урок 

Източник: http://napravisisamdiy.wordpress.com

Author: mkirilova

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *